PWN praat Andijkers bij over ’klimaatbuffer’ voor IJsselmeerkust

Inwoners van het dorp Andijk kunnen deze week zelf een kijkje nemen bij de plannen die drinkwaterbedrijf PWN in petto heeft voor de kuststrook. Er moet volgens PWN een extra nat natuurgebied in het IJsselmeer komen om het drinkwater beter te kunnen zuiveren.

De informatiebijeenkomst is woensdagavond in het PWN-gebouw. Al eerder werd bekend dat PWN hier een klimaatbuffer wil aanleggen. Samen met Rijkswaterstaat en de provincie wordt onderzoek gedaan naar een betere manier om het IJsselmeerwater via de natuurlijk weg alvast schoner te laten worden.

Dat betekent dus ook dat er voor de kust van Andijk een nog groter nieuw ’spaarbekken’ moet worden aangelegd, met dijken en natuuroevers. De opzet is dat het PWN hiermee ook een veel grotere voorraad voor de kust heeft als de vraag naar drinkwater zal toenemen. Door dit water binnen het extra grote bekken in beweging te houden, wordt het van nature al veel beter gezuiverd, voordat de eigenlijke bewerking tot drinkwater begint.

Lezers die hierover meer willen weten, of zich willenaanmelden voor de informatieavond kijken hier

Het huidige spaarbekken van het PWN voor de kust van Andijk. © Foto PWN

EOC
BBZ