Friese oplossing voor vuilwaterafgiftepunten goed ontvangen door havenmeesters

Op 15 maart heeft de BBZ weer een havenmeesteroverleg georganiseerd in Harlingen. Vertegenwoordigers van 16 belangrijke havens voor de zeilende – en motorpassagiersvaart waren daarbij aanwezig. Er waren sprekers over twee belangrijke thema’s, namelijk duurzaamheid en vuilwaterafgiftepunten. 

Margriet Lakeman van Boat Bike Tours vertelde hoe deze organisatie zo duurzaam mogelijk te werk gaat door het kantoorpersoneel, de schippers en de gasten hierbij te betrekken. Het is jammer dat schippers hun gescheiden afval in de ene haven wel apart kwijt kunnen maar in een andere haven het weer moeten samenvoegen omdat er maar één container is. De BBZ gaat uitzoeken of hier een oplossing voor is. 

Anton Pothaar van het Wetterskip Fryslân en Jan Koopmans van de Friese Rondvaart Ondernemers legden uit hoe ze al voorsorterend op het lozingsverbod van 2030 al 10 afgiftepunten hebben aangelegd voor grotere schepen die met een eigen pomp kunnen afpompen. Hun oplossing is zowel relatief eenvoudig als goedkoop en breed toepasbaar. Veel havenmeesters van de binnenhavens stonden hier positief tegenover. Voor havens met een groot getijdenverschil of havens waar het riool ver verwijderd is van de ligplaatsen, is de oplossing ingewikkelder. Daar moet wellicht gewerkt worden met een tussenopvang of met een zuiginstallatie. Per haven zal er naar de juiste oplossing gezocht moeten worden en de BBZ zal daarbij aangeven wat de wensen zijn vanuit de kant van de schippers.