Tegenstanders van zandwinning in het IJsselmeer komen opnieuw in actie

Er dreigt toch weer zandwinning mogelijk te worden in het IJsselmeer, ook al is dat door de Raad van State verboden. Tal van natuurorganisaties zijn daar bang voor. Ze hebben daarom een brandbrief aan de provincie en gemeentes geschreven.

De actiegroep Murns heeft met natuurorganisaties in 2019 met succes geprotesteerd tegen zandwinning. Op een conferentie met het Rijk, gemeentes en zandwinningsbedrijven is echter onlangs gezegd dat het fijne zand op de bodem van het IJsselmeer nodig is voor woningbouw. De tegenstanders denken dat het Rijk nu door zal gaan, net als met de gaswinning.

“Kijk naar eigen wetten”
“We hebben alle overheden die over het IJsselmeer gaan gevraagd om alsjeblieft eerst naar de eigen wetten te kijken, wat er wel of niet mag”, zegt Baukje Miedema van de Actiegroep Murns. “Dan kan zandwinning volgens ons op heel veel plaatsen niet.”

Ze willen verder dat de overheden eerst kijken naar andere mogelijkheden van bouwen of het oplossen van het huizentekort, voordat er zand gewonnen wordt. Zandbedrijf Smals kreeg eerder geen vergunning, maar nu lijkt het weer actueel volgens Miedema: “Je mag dan weer nieuwe vergunningsaanvragen doen. Wat wij horen is dat Smals bezig is met de voorbereiding daarvan. Wij blijven zeggen dat er al een plan van de overheid ligt over waar wel en waar niet zand mag worden gewonnen. Wij vinden niet dat dat opnieuw moet worden gedaan.”

Komt er toch zandwinning bij Murns, dan zijn de tegenstanders opnieuw klaar voor actie. De protestborden van 2019 zijn er nog, al moeten ze wel even schoongemaakt worden.

Lees het gehele artikel op de bron: Omroep Friesland

Afbeelding: het originele plan van Smals in 2019

BBZ
EOC