Noodregeling voor Europese richtlijn beroepskwalificaties

Het lukt het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat niet om de nieuwe richtlijn beroepskwalificaties voor 18 januari te implementeren. De EU richtlijn wordt echter op 18 januari van kracht en het minsterie zal daarvoor een noodregeling moeten invoeren. De noodregeling moet de periode overbruggen tot een wetswijziging formeel is doorgevoerd.

Op zich leidt de vertraging niet direct tot problemen met bestaande vaarbevoegdheid bewijzen. De noodregeling moet ervoor zorgen dat de hoofdzaken van de nieuwe beroepskwalificaties al wel kunnen worden ingevoerd. Maar wel zijn er duidelijk problemen met nieuw behaalde diploma’s en nog onvoldoende afgesproken opleidingseisen voor bijvoorbeeld de deksman en extra examen voor hen die net het groot vaarbewijs gehaald hebben.

De BBZ heeft eerder ook al gereageerd op een aankondiging van het CBR op wijzigingen in de examens, terwijl de overheid nog met branche-organisaties en opleiders in gesprek is over de inhoud van een extra opleiding en extra examens. Ook zijn de besprekingen rond de positie van het Zeilbewijs nog niet afgerond.

Wanneer de noodregeling er zal zijn is nog niet duidelijk, en ook niet of alle vragen en onduidelijkheden daarmee opgelost zullen zijn. Gelijk met de noodregeling zal het ministerie ook een informatiefolder publiceren en op hun website worden vanaf dan veelgestelde vragen beantwoord.

Afbeelding: deksman in opleiding bij Sailoncourse, © Janny van der Klooster

EOC
BBZ