Subsidieregeling voor verblijf en groepsexcursie Friesland verlengd; aanvragen vóór 1 april

Scholen en instellingen in Fryslân kunnen subsidie aanvragen voor een verblijf bij een groepsaccommodatie of bij een Friese onderneming die groepsexcursies in Fryslân aanbiedt. Omdat we scholen en ondernemers met groepsaccommodaties graag willen blijven ondersteunen, is deze regeling verlengd, zodat u nog tot 1 april 2022 een aanvraag kunt indienen. De periode waarin de activiteit moet plaatsvinden wordt verlengd tot 30 december 2022. Daarnaast wordt het voor MBO, HBO en WO-instellingen mogelijk om in deze periode per studierichting of studiesector een aanvraag in te dienen. Op grond van de eerdere regeling ging het om maximaal 1 aanvraag per vestiging.

Op de website van het Toerisme Collectief Fryslân informeren ondernemers u over hun aanbod van excursies: www.tcf.frl/nieuws/no-moarn

Informatie over de subsidieregeling
Subsidie kan worden aangevraagd door het bevoegd gezag van een school voor voortgezet onderwijs of een instelling voor MBO, HBO of WO voor:

  • Verblijf in een groepsaccommodatie;
  • Een groepsexcursie in de buitenlucht met een educatief karakter.
  • De activiteiten moeten plaatsvinden in Fryslân;
  • De regeling wordt met terugwerkende kracht verlengd tot 1 april 2022. Dat betekent dat ook aanvragen binnengekomen na 1 november in behandeling worden genomen;
  • Voortgezet onderwijs kan per vestigingslocatie in Fryslân éénmalig een subsidieaanvraag indienen;
  • MBO, HBO of WO-instellingen kunnen éénmalig een subsidieaanvraag per studierichting of studiesector indienen;
  • De periode waarin de activiteit moet plaatsvinden is tussen 1 juni 2021 en 30 december 2022.

Subsidiebedrag
De subsidie bedraagt maximaal 80% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000,- per aanvraag. Er geldt een maximum van € 50,- per leerling/student/begeleider per overnachting, met een maximum van 4 nachten. Voor één of meer groepsexcursies is dat per leerling of student maximaal € 30,-.

Kijk hier voor alle informatie

Afbeelding: charterschepen op het IJsselmeer, © Egasail

EOC
BBZ