CBR vertraagt komst deksman chartervaart

Nieuwe Europese vaarbevoegdheidsregels stellen vanaf 18 januari hogere eisen aan bemanningen in de beroepschartervaart. De maat wordt vervangen door een deksman, die hiervoor een afgeronde opleiding moet hebben. Maar de BBZ maakte bezwaar en vroeg om aanpassing van de regeling. Tijdnood noopte het CBR ertoe de praktische uitvoering op te schorten.

Schippers in de beroepszeilvaart spreken sinds jaar en dag van de maat: de persoon die naast de schipper verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het schip. De maat regelt een soepel verloop van de manoeuvres, die met behulp van gasten of trainees worden uitgevoerd, ‘doet’ het voordek bij aan- en ontmeren, superviseert het hijsen, strijken en bergen van de zeilen, regelt de zeiltrim en vervangt de schipper aan het roer als dat nodig is. Een alomtegenwoordige manus-van-alles dus, onmisbaar voor een goed en veilig verloop van de vaart. Geen wonder dat daar bekwaamheidseisen aan gesteld worden.

Afrekenen
Tot voor kort leidden schippers zelf hun maten op, maar dat gaat wellicht veranderen. ‘Europa’ bemoeit zich met alles, en dus kwamen ook de eisen aan de zeilmaat voorbij. Al op 18 januari moest een regeling van kracht worden die de deksman bindt aan bekwaamheidseisen, en dus aan een opleiding en een examen. Allemaal omzet voor professionele opleiders, maar daar zitten de schippers en maten niet echt op te wachten. Dus vroeg brancheorganisatie BBZ om aanpassing van de regeling, die inhoudt dat de deksman verreweg het grootste deel van zijn praktische opleiding aan boord mag volgen, zoals altijd al gebeurde.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees

Of lees het gehele artikel van Peter Fokkens in de papieren of digitale Schuttevaer, alleen voor leden

BBZ
EOC