Rijkswaterstaat onderzoekt de bereikbaarheid van Ameland. Worden de veerhavens verplaatst?

Rijkswaterstaat is begonnen met een onderzoek naar de bereikbaarheid van Ameland in de toekomst. Worden de veerhavens verplaatst?
Eerder al werd onderzoek gedaan naar hoe Ameland in de toekomst het beste bereikbaar kan blijven. Twee uitkomsten van dat vooronderzoek worden de komende tijd nader uitgewerkt. Ten eerste het optimaliseren van het bestaande vervoerssysteem, ten tweede het verplaatsen van één of beide veerhavens. Dat zou kunnen betekenen dat de veerhaven van Holwerd naar Ferwert wordt verplaatst, of die van Nes naar Hollum of de Ballumerbocht.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door Rijkswaterstaat, de gemeentes Ameland en Noardeast-Fryslân, de provincie en het Wetterskip. Er komen meerdere bijeenkomsten waar inwoners van Ameland en de vaste wal en andere belangstellenden kunnen meepraten. Het onderzoek moet in 2023 klaar zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: LC

Afbeelding: Webcam Ameland

BBZ
EOC