Minister oppert schaalverkleining scheepvaart Waddenzee

Kleinere schepen inzetten en meer op het getij varen. Dat zou volgens minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat een oplossing kunnen zijn voor het baggerprobleem in de Waddenzee. Er moet steeds meer worden gebaggerd om de eilanden bereikbaar te houden. Maar dat mag niet zomaar in Natura 2000-gebied.

Het regeringsbeleid is erop gericht de bereikbaarheid van de Waddeneilanden ook op lange termijn te blijven garanderen. Tegelijkertijd moet het uitbaggeren van vaargeulen echter verminderen om de impact op natuur en milieu te beperken. Voor het baggeren in de Waddenzee zijn de voorwaarden vastgelegd in het Natura 2000 Beheerplan Waddenzee. Per jaar mag maximaal zeven miljoen kuub worden gebaggerd. Daarvan is 3,672 miljoen kuub toebedeeld aan Rijkswaterstaat, het overige baggervolume gaat naar gemeenten, Defensie en havenbedrijven.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees

Foto: de Waddenzee, Natura 2000 gebied, © WvD