1,25 miljard extra per jaar voor onderhoud infrastructuur

Achterstallig onderhoud van de infrastructuur wordt door het nieuwe kabinet bestreden met een ‘booster-injectie’ van 1,25 miljard euro per jaar. Het extra geld is tevens bedoeld om het onderhoud van wegen, bruggen, viaducten en het spoor in de toekomst goed te kunnen blijven uitvoeren, met renovaties en vervangingen.

Een en ander blijkt uit het onlangs gepresenteerde nieuwe regeerakkoord, dat tot stand is gekomen na een historisch lange onderhandelingsperiode. VVD, D66, CDA en ChristenUnie beschouwen infrastructuur van groot belang voor samenleving en de economie. Ook het beheer en onderhoud ervan verdienen daarom dus aandacht en geld. De partijen blijken hiermee de vaak luid herhaalde oproep om meer geld voor onderhoud en vervanging van infrastructuur uit te trekken te hebben gehoord.

Veel hinder door achterstallig onderhoud
Al in 2015 constateerde de Algemene Rekenkamer een structureel tekort van 400 miljoen euro per jaar op de begroting voor infrastructuur. De binnenvaart ondervindt bijna dagelijks hinder van de slechte staat van onderhoud.

Lees het gehele artikel op de bron: Scheepvaartkrant

EOC
BBZ