Ophef over stoppen van baggeren op Waddenzee niet terecht

“Er is geen sprake van dat Rijkswaterstaat stopt met het baggeren van de vaargeul naar Ameland.” Dat meldt wethouder Theo Faber van Ameland in Waldnet. Hij is verbaasd over de onjuiste berichtgeving hierover door diverse regionale en landelijke media en de Zeepost.

De ophef rond het baggerwerk in de Waddenzee wordt waarschijnlijk veroorzaakt door het feit dat eind 2021 de zandwinning bij het vaargeulonderhoud stopt. Gebleken is namelijk dat het onttrekken van zand aan de Waddenzee leidt tot extra erosie van de Noordzeekustzone.

Geen sprake van stoppen
Het baggervolume zelf verandert niet als de zandwinning stopt, benadrukt Rijkswaterstaat. “Het baggerwerk is vastgesteld op maximaal 3,65 miljoen kuub per jaar voor de gehele Waddenzee”, aldus een woordvoerder. “Op dit moment wordt er op jaarbasis in het gehele Waddengebied bijna 3,3 miljoen kuub gebaggerd. Als het baggeren blijft toenemen zou de jaargrens van 3,65 miljoen kuub in zicht kunnen komen. Bij structurele overschrijding moeten we opnieuw toetsen op effecten. Van stoppen is geen sprake.”

Het maatschappelijk belang van het baggeren staat buiten kijf, zegt Faber. “Er is geen besluit om te stoppen, ook niet op termijn, want de Waddeneilanden moeten hoe dan ook bereikbaar blijven. Rijkswaterstaat blijft doorbaggeren op de afgesproken breedte en diepte. Zo staat het ook in de Agenda voor het Waddengebied.”

EOC
BBZ