Digitale Algemene Leden Vergadering BBZ

Deze middag 24 november vond de Algemene Leden Vergadering van de BBZ plaats middels een online Teams bijeenkomst. Zo’n 35 mensen deden daar aan mee. Naast de interne bestuurszaken werd er ondermeer gesproken over de steunmaatregelen van de overheid inzake Corona. Zoals al eerder in de Zeepost bekend gemaakt komt er opnieuw een TVL voor het vierde kwartaal van 2021. Daarnaast zijn er uiteindelijk 260 aanvragen gedaan voor de Bruine Vloot Subsidie, waarvan er 220 zijn toegekend, voor een bedrag van ca 8 miljoen euro. Een aantal aanvragen lopen nog, en enkele zijn afgewezen. De exacte bedragen zal de minister komende week in de Tweede Kamer bekend maken.

Vuilwaterafgifte binnenvaart
In Europese overleggen in Straatsburg werd in eerste instantie dwingend opgelegd dat iedereen in 2030 maar aan de vuilwatertank moest of zelf aan boord gaan zuiveren. Na lobby van oa de BBZ en een rapport van Had Koning komt er toch wat meer ruimte voor overleg.
De BBZ heeft een Werkgroep Vuilwater opgericht met eigenaren uit de verschillende sectoren van de chartervaart. In deze werkgroep worden de huidige situatie en de gewenste oplossingen geïnventariseerd, met respect tot bijvoorbeeld afzuigen of afpompen van de vuilwatertank in de haven en over de technische voorzieningen daarbij.

De Europese Commissie én de Nederlandse overheid hebben aangegeven om subsidie te willen geven voor het ontwikkelen van een netwerk van haven ontvangst installaties. De BBZ wil daarbij na inventarisatie duidelijk aangegeven dat er een uniform aansluit-systeem moet komen, en welk systeem dat moet worden.

Ook komt er wellicht subsidie voor zuiveringsinstallaties die passen aan boord van kleine schepen. Deze zijn er nu niet, maar er zijn contacten met producenten die er aan denken dergelijke systemen te willen ontwikkelen. Overigens zal ook bij een boord zuiveringsinstallatie afgifte van een residu noodzakelijk blijven. Dergelijke systemen zullen ook nog goedgekeurd moeten worden en hebben nog een lange weg af te leggen.

Bemanningseisen Binnenvaart
Ook kwam de stand van zaken rond de Europese Opleiding voor bemanningen ter sprake. Directeur van de BBZ Paul van Ommen heeft aan dat het 95 % zeker lijkt dat het Zeilbewijs behouden zal blijven, net als het Groot Vaarbewijs dat kan worden ingewisseld voor een Europees competentiebewijs. Mogelijk worden voor het Zeilbewijs wel de grote rivieren uitgezonderd, dat is allemaal nu nog niet duidelijk. Wel lijkt het dat er een aantekening op het vaarbewijs bij zal komen: Deskundige Passagiersvaart. Hoewel het er op lijkt dat dit met name voor de motor passagiersvaart gaat gelden kunnen ook Zeilschippers zich misschien gaan voorbereiden op deze aantekening.

Voor nieuwe instroom zal er aan de opleiding voor het Vaarbewijs wel wat veranderen, zo zal er in het examen ook een simulator test worden ingevoerd en zal er in de toekomst minder vaartijd nodig zijn voor de vaarbevoegdheid.

Deksman
De nieuwe instroom van maten zullen een opleiding voor deksman moeten volgen. De inhoud van een dergelijke cursus zijn nu niet bekend. De BBZ zet zich ervoor in om twee dagen een opleiding te kunnen doen aan boord van een zeilschip, aan de hand van een takenboek en begeleiding door de schipper, en één dag een BHV-achtige cursus met brandbestrijding en EHBO. Het wachten is nu op het CBR die de eisen van deze opleiding bekend moet maken en de eisen die gesteld zullen worden aan de opleider. Maten die al een dienstboekje als deksman hebben hoeven geen extra opleiding te volgen.

De verwachting is dat de wetgeving niet in januari maar in juni (2022) zal worden ingevoerd, en dat er daarna toch wel maten moeten worden opgeleid. De BBZ kan wellicht samen met andere opleiders meer inhoud geven aan een dergelijke cursus en dit met haar leden delen zodat er geen tekort aan maten hoeft te ontstaan.

EOC
BBZ