Zandkoepel gaat voor 13 miljoen kuub aan zand winnen in het IJsselmeer

Een gebied van 250 hectare op de bodem van het IJsselmeer moet de komende jaren 13 miljoen kubieke meter zand voor de bouw en industrie opleveren. De minister van infrastructuur en waterstaat wil hiervoor vergunning verlenen.

Het zand wordt gewonnen in de vaargeul tussen Den Oever en Urk. Terwijl zandwinning aan de oostzijde van het meer voorlopig is stilgelegd vanwege zoutinlaat door de verouderde sluizen bij Kornwerderzand, ligt de vergunningaanvraag voor de zandwinning vanaf Den Oever ter inzage voor het publiek. Het Rijk wil Zandwinning onder de Friese kust weer toestaan als er een nieuwe sluis in de Afsluitdijk ligt bij Kornwerderzand.

De zandwinning voert langs het eiland De Kreupel dat ter hoogte van Medemblik in het IJsselmeer ligt. ,,De ontgrondingslocatie betreft een langgerekte strook met een lengte van 19 kilometer”, stelt een ingenieur van Rijkswaterstaat. ,,Het oppervlak van het te ontgraven gebied bedraagt circa 250 hectare en de ontgronding behelst naar schatting van de aanvrager, het winnen van circa 13 miljoen kubieke meter zand.”
Ervaring

De aanvrager van de vergunning is vof De Zandkoepel, een samenwerkingsverband van 14 bedrijven die zand winnen en gebruiken in de bouwsector. Rijkswaterstaat heeft al ruime ervaring met de zandwinners van de koepel. De ter visie liggende plannen zijn inmiddels gepubliceerd in de Staatscourant.

Behalve zand voor ophogen en dergelijke leidt de winning tot het op 6,70 meter diepte brengen van de vaargeul die een breedte van 160 meter krijgt. Hans Stammes is projectdirecteur van De Zandkoepel: ,,De zandwinning geschiedt via onderzuigen, waarbij het zand onder de bovenlaag wordt weggezogen. Eventuele onbruikbare materialen spoelen als fijne fractie over de gangboorden van het schip en komen ter plaatse in het oppervlaktewater terecht.”

Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees

BBZ
EOC