Werkgroep Vuilwater van start

Op 11 november is voor het eerst de BBZ werkgroep Vuilwater bijeengekomen. Eigenaren van zowel (zee)zeilschepen als motorschepen zullen zich in de komende jaren buigen over de mogelijkheden voor de opvang, afgifte en behandeling van vuilwater maar ook over subsidiemogelijkheden en de wenselijke rol van de overheid. De BBZ sorteert daarmee voor op het aanstaande lozingsverbod in 2030. Alle mogelijkheden worden in deze fase onderzocht om een zo goed mogelijke indruk te krijgen van de meest wenselijke richting en om sturend de gesprekken met overheden te kunnen voeren.

Een van de bevindingen is dat vuilwater afpompen met eigen pomp en slang de voorkeur heeft boven een afzuiginstallatie op de wal. Vastgesteld werd dat, ook als er gebruik gemaakt gaat worden van een boordzuiveringsinstallatie, er een restproduct achterblijft in de tank dat afgegeven moet worden. Dus naast de veranderingen aan boord moet er infrastructuur voor afgifte in de havens komen.

De vervolgstappen zijn nu:

  • informatie verzamelen over boordzuiveringsinstallaties
  • kosten voor aanpassingen aan boord inventariseren
  • overzicht krijgen van havens waar afgiftepunten moeten komen en hoeveel
  • de bereidheid tot medewerking van de overheden inventariseren, plus de mogelijkheden voor subsidies.

Voor vragen en suggesties mail je met Cockie.