Mogelijk een ongekend groot windpark 20 km boven de Waddeneilanden

Er komt mogelijk een ongekend groot windpark 20 km ten Noorden van de Waddeneilanden, met een oppervlakte van 1000 vierkante kilometer. Het gaat om het gebied dat nu wordt gebruikt voor militaire oefeningen, pal ten noorden van de huidige scheepvaartroute. Minister Barbara Visser (Infrastructuur en Waterstaat) ziet hier mogelijkheden voor een windpark van maximaal 10 gigawatt, die er dan na 2030 zou moeten komen. De komende jaren moet worden onderzocht of een park op deze plek haalbaar is.

Visser wijst het gebied aan in het Aanvullend ontwerp Programma Noordzee 2022-2027, dat sinds deze week ter inzage ligt. Het militaire oefenterrein is één van de zes gebieden waar na 2030 windenergie zou kunnen komen. Ook een klein deel van de zee ten noordwesten van Vlieland is in beeld, de andere vier gebieden liggen verder uit de kust of bij Noord-Holland.

In de zes gebieden zou op papier zo’n 34 gigawatt aan windenergie kunnen worden opgewekt. De helft daarvan is uiteindelijk nodig, met het oog op de doelstelling om in 2050 wat energievoorziening betreft CO2-neutraal te zijn. Op basis van verder onderzoek moet de komende jaren een keuze worden gemaakt.

Een zesde van oppervlakte Friese vasteland
Het windpark boven de Waddeneilanden zou voor Nederlandse begrippen recordgroot kunnen worden, met een oppervlakte van zo’n 1000 vierkante kilometer. Ter vergelijking: dat is een zesde van de oppervlakte van het hele Friese vasteland. Het is ingetekend grenzend aan de (zuidelijke) scheepvaartroute, waarvan de schepen vanaf de eilanden vrij goed te zien zijn.

Lees het gehele artikel op de bron: LC alleen voor abonnees

BBZ
EOC