Rijk zet flink de rem op het baggeren van de Waddenzee vanwege ‘zandhonger’

De rijksoverheid grijpt in bij het baggeren in de Waddenzee en op het IJsselmeer. Vanaf volgend jaar wordt geen zand meer onttrokken bij het vaargeulonderhoud in de Waddenzee, want dat leidt enkel tot extra zandhonger. Dat antwoordt minister Barbara Visser van infrastructuur en waterstaat op een vraag van VVD-Kamerlid Rudmer Heerema over houdbaarheid van het baggersysteem.

De invloed van baggeren op het kwetsbare natuurgebied staat al langer ter discussie. Voor de Waddenvereniging is het inmiddels een belangrijk speerpunt geworden, want door het uitdiepen van vaarwegen en het storten van baggerslib uit de havens is het water vertroebeld geraakt en wordt schade aangericht aan het bodemleven.

Aan de zuidkant van de Afsluitdijk zet minister Visser een rem op het uitbaggeren van de vaargeul tussen Kornwerderzand en Urk. Daar speelt een ander probleem, want door het baggeren dreigt verzilting op te treden. Vanwege het gevreesde vloeien van zout water in het zoete IJsselmeer, zet de bewindsvrouw een – in ieder geval tijdelijke – stop op de werkzaamheden.

Lees het gehele artikel op de bron: DVHN

Afbeelding: baggerschip in de geul naar Holwerd

BBZ
EOC