Veertien landen ondertekenen ‘Verklaring emissievrije scheepvaart in 2050’

Om de wereldwijde ambities te verhogen op het gebied van verduurzaming van de scheepvaart, heeft de Deense premier tijdens COP26 een initiatief gepresenteerd om politieke steun te verzekeren voor de IMO-doelstelling voor emissievrije scheepvaart tegen 2050. De “Declaration on Zero Emission Shipping” is tot nu toe ondertekend door veertien landen, waaronder de VS, het VK, Denemarken en Noorwegen. Ook Panama heeft het ondertekend, het land met zeer veel geregistreerde zeeschepen. De inzet is vooral om over te gaan op emissievrije brandstoffen als groene waterstof en groene ammoniak. Gebruik van windenergie wordt nog niet gezien als een belangrijke bijdrage.

De andere ondertekenende staten zijn België, Finland, Frankrijk, Duitsland, Honduras, Hongarije, IJsland, de Marshalleilanden en Zweden. De verklaring komt naar aanleiding van de “Call to action for shipping decarbonisation”, van de Global Maritime Forum, welke inmiddels door meer dan 200 bedrijven en organisaties is ondertekend en in september is gepresenteerd.

De wereldwijde scheepvaart is verantwoordelijk voor bijna 3 procent van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen. In 2018 heeft de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) overeenstemming bereikt over een “initiële strategie voor de reductie van de uitstoot van broeikasgassen (BKG) door schepen”, die een doel voor de scheepvaart omvatte om haar BKG-emissies tegen 2050 met ten minste vijftig procent te verminderen in vergelijking met 2008. Gezien de technologische ontwikkelingen en de nieuwste klimaatwetenschap hopen de landen die de verklaring hebben ondertekend echter een duidelijk doel te stellen voor de scheepvaartindustrie om tegen 2050 emissievrij te zijn.

Emissievrije brandstoffen
De ondertekenaars stellen dat de emissies van de internationale scheepvaart ‘onmiddellijk een hoogtepunt moeten bereiken, in de jaren 2020 aanzienlijk moeten verminderen en tegen 2050 nul-emissies moeten bereiken’. Hierbij wordt vooral gezocht naar het gebruik van emissievrije brandstoffen en deels op brandstof besparing door langzamer te varen. Vrachtvaart onder zeil of Wind Assisted Propulsion worden nog niet gezien als een serieuze oplossing. Tegen 2023 moet overeenstemming zijn bereikt over een herziening van de initiële IMO-strategie voor broeikasgassen.

Verschillende partijen die bezig zijn met ontwikkelingen om ook windenergie in te zetten om de CO2 reductie te realiseren schreven een open brief die je hier kan lezen.