Update ALV BBZ

Gezien de aanscherping van de corona maatregelen en de oplopende besmettingen, kiezen we ervoor om de ALV op 24 november ook dit jaar digitaal te houden. Hierdoor voorkomen we eventuele verspreiding van het virus en beschermen we degenen met een kwetsbare gezondheid.

De vergadering zal online via Teams gaan. De uitnodiging aan de leden, met daarin een link naar de online vergadering, de agenda en de stukken, wordt binnenkort verstuurd.

De datum blijft hetzelfde. Het programma is iets ingekort.

Programma:

  • Datum: woensdag 24 november 2021
  • 13:00 Zeevaartvergadering
  • 14:15 pauze
  • 14:30 ALV
  • 16:30 einde vergadering
  • Plaats: Teams