Aanpak dichtslibben Noordpolderzijl laat op zich wachten

Er wordt al jarenlang gesproken over een oplossing voor het dichtslibben van de geul naar de haven van Noordpolderzijl. De kleinste zeehaven van Nederland is daardoor niet te bereiken voor schepen of de recreatievaart.

Een enkele keer lukt het een schip om er wel aan te leggen. Maar er is een wens om de haven weer bereikbaar te maken. Verschillende organisaties, waaronder de gemeente Het Hogeland en Waterschap Noorderzijlvest, hebben daarover al meerdere jaren gesproken. Dat heeft nog niet geleid tot een plan dat gesteund wordt door alle partijen. Er zijn oplossingen, maar die kosten veel geld.

De haven van Noordpolderzijl is meestal leeg, ©WvDIn het afgelopen jaar is daarom bedacht welke andere oplossingen mogelijk zijn. Daarbij is niet alleen gekeken naar het open houden van de geul, maar ook naar het gebied eromheen en hoe dat verbeterd kan worden. Zoals natuurversterking buitendijks, verbetering van de zoetwatervoorziening voor de landbouw en een nog aantrekkelijkere inrichting van Noordpolderzijl zelf.

Steun uit gebied krijgen
Daarbij vinden de gemeente Het Hogeland, het waterschap Noorderzijlvest, de provincie Groningen, Het Groninger Landschap, Natuurmonumenten en LTO Noord het belangrijk dat er plannen komen die op genoeg draagvlak kunnen rekenen vanuit het gebied en die ook haalbaar zijn.

De komende periode gaan deze partijen daarom bijeenkomsten organiseren met experts en belangenorganisaties, grondeigenaren, direct omwonenden en andere geïnteresseerden. Die bijeenkomsten moeten duidelijk maken wat de wensen, kansen en mogelijkheden in het gebied zijn. Vervolgens kan er een pakket aan maatregelen komen dat ervoor moeten zorgen dat Noordpolderzijl als locatie langs de Waddenkust behouden kan blijven.

Lees het gehele artikel op de bron: RTV Noord

Afbeelding: De Willem Jacob loopt Noordpolderzijl binnen, foto Mijn Hoge Land

EOC
BBZ