Zeespiegelstijging rond Nederland sneller dan verwacht

Voor Nederland zijn de risico’s die klimaatverandering met zich meebrengt groter geworden, waarschuwt het KNMI in een onderzoeksrapport. Zo kan de zeespiegel aan de Nederlandse kust sneller stijgen dan eerder werd verwacht en stijgt het risico op hevige buien in de zomer. Ook kan ons land vaker met droogte te maken krijgen dan volgens eerdere berekeningen.

In lijn met het IPCC, het VN-panel van klimaatwetenschappers, stelt het KNMI vast dat het klimaat ook in Nederland steeds sneller verandert. „Met dit rapport wordt de urgentie van de zich snel voltrekkende klimaatverandering duidelijk”, aldus het instituut, dat de inzichten van het IPCC heeft gecombineerd met eigen onderzoeksresultaten.

Twee meter zeespiegelstijging
Als de uitstoot van broeikasgassen die de opwarming van de aarde veroorzaakt niet snel vermindert, kan de zeespiegelstijging oplopen tot 1,2 meter rond 2100. Als het smelten van de ijskap op de Zuidpool versnelt, kan de stijging eind deze eeuw zelfs tegen de 2 meter bedragen. In 2014 kwam het KNMI nog uit op een stijging van maximaal 1 meter. Het KNMI voorziet verder dat de zwaarste zomerse buien „extremer worden”, met een hogere kans op valwinden, die zich kunnen voordoen tijdens zware onweersbuien. 

Problemen door zeespiegelstijging
Jeroen Aerts, hoogleraar water en klimaatrisico aan de Vrije Universiteit in Amsterdam schetst in de Volkskrant vier problemen van een zo snel stijgende zeespiegel:

  • Het zoute water zal in toenemende mate de polders in stromen, waardoor het grondwater zouter wordt. Dat gebeurt nu al, maar het zal erger worden, met verstrekkende gevolgen voor de landbouw en voor de drinkwatervoorziening.
  • ‘De Waddenzee kan verdrinken. Als de aanzanding niet snel genoeg gaat, verdwijnen de zandplaten onder water. De vogels, de zeehonden die daar rusten: die lopen dan gevaar.
  • ‘We hebben ook een probleem met het IJsselmeer. Nu stroomt het water daar bij eb vanzelf de zee in. Maar als de zeespiegel stijgt, hebben we enorme pompen nodig om al dat water de zee in te krijgen. Of we moeten het IJsselmeer mee laten stijgen. Maar dan moeten alle dijken ook hoger worden. Dat kan wel, maar het kost heel veel geld en ruimte.
  • ‘Ten slotte de stormvloedkeringen. Die zijn niet berekend op zeespiegelstijging. We moeten ze eerder vervangen. Ook dat is heel prijzig.’

Lees ook: Waddenacademie: “We staan nog te veel met de rug naar de zee” bij Omroep Friesland

EOC
BBZ