Uitbaggeren van vaargeulen in het IJsselmeer voorlopig stilgelegd, Rijkswaterstaat vreest verzilting

De omvangrijke uitdiepingsklus, die over vele kilometers gaat, is tot nu toe slechts 1 kilometer opgeschoten. Een stukje vaargeul bij Kornwerderzand ligt nu 5 meter dieper dan voorheen (van – 4 meter NAP naar -9 meter NAP). De rest van het werk, dat de kustplaatsen van het IJsselmeer beter bereikbaar moet maken voor diepstekende schepen, ligt stil.
Rijkswaterstaat heeft zorgen over zoutophoping in Nederlands grootste zoekwaterbekken. De andere vaargeulen moeten wachten tot zeker volgend jaar zomer.

Metingen toonden aan dat zout water zich ophoopt in de verdiepte vaargeulen. Normaliter stroomt dit zoute Waddenwater via de sluizen het IJsselmeer in, maar door spuien of schutten ook weer terug naar de Waddenzee.

Zouttong
,,Er is nu een kans’’, aldus woordvoerder Johan de Boer van Rijkswaterstaat, ,,dat, als de verdiepte vaargeul tussen Kornwerderzand en Urk wordt gerealiseerd, een zogenoemde zouttong over de bodem van de geul verder in het IJsselmeergebied komt.’’ IJsselmeerwater wordt voor drinkwater gebruikt; verzilting is daarom ongewenst. Rijkswaterstaat heeft daarom de partijen die betrokken zijn bij de zandwinning, zoals de provincie Fryslân, gevraagd om het werk te stoppen, totdat er meer duidelijkheid is over de invloed van de verdieping op de verspreiding van de zouttong in het IJsselmeergebied.

Lees het gehele artikel op de bron: LC, alleen voor abonnees

EOC
BBZ