Nederlandse zeilende zeevaart heeft grote moeite personeel te vinden

Omdat veel grote zeilschepen in de coronacrisis helemaal niet konden varen, heeft hun bemanning het roer omgegooid en een andere baan gevonden. Ook rederij Swan Expeditions uit Akkrum (Friesland) die onder andere Tallship de Wylde Swan exploiteert en nu haar vloot uitbreidt, zoekt extra personeel en loopt tegen dit probleem aan.

Uitstroom en omscholing van personeel door
coronacrisis brengt vloot in problemen.

Christophe Meijer van Swan Expeditions: We staan op het punt om door te groeien met één of twee schepen en komen nu in de problemen. We zoeken nu al twee kapiteins, twee stuurmannen, twee machinisten en een kok. Dat zijn bijna allemaal zeelieden die al eerder op de zeegaande zeilvaart moeten hebben gevaren. Maar omdat de vloot grotendeels stillag hebben die echte zeebonken ander werk gezocht. Het oude spreekwoord ‘Men and ship rot in port’ heeft een grote kern van waarheid en dus vertrok men, al dan niet tijdelijk, uit de branche.”

Meijer geeft aan dat hij wel begrip dat deze professionals wachten totdat de branche weer 100% zeker in corona-technisch veilig vaarwater verkeerd voordat zij terugkeren naar hun echte beroep en passie. Meijer: “Swan Expeditions staat met haar bijzondere vaarprogramma Masterskip met middelbare scholieren in de winter en in de zomer onze expedities in de poolgebieden bekend als één van de meer gewilde werkgevers. Omdat we meerdere schepen exploiteren hebben we veel te bieden. Desalniettemin moeten we echt hard trekken aan de personeelsmarkt.”

EOC
BBZ