Bunkerprijzen schieten met 20% omhoog door Europese wet FQD

De prijs voor gasolie in de binnenvaart stijgt volgend jaar met bijna 20%. Voor een gemiddelde bunkering komt dat neer op 2500 euro extra, zo schrijft brancheorganisatie NOVE in een brandbrief. Die stijging is direct gevolg van de Europese wet FQD die regelt dat scheepsbrandstof minder CO2-uitstoot mag veroorzaken per 1 januari 2022.

Bunkeren binnenvaart
De Europese richtlijn Brandstofkwaliteit bepaalt dat er 6% reductie moet zijn op de CO2 uitstoot via de brandstof van de binnenvaart. Die reductie kan op twee manieren: door fysiek bijmengen van hernieuwbare energie, zoals bijvoorbeeld FAME. Maar daar bestaat veel weerstand over bij de schippers. De andere manier is administratief via Hernieuwbare Brandstofeenheden (HBE).

Simpel gesteld: deze HBE’s moeten de bunkeraars inkopen bij andere brandstofleveranciers die hernieuwbare brandstoffen zoals groen gas hebben geleverd aan de transportbranche. ‘Door marktdeskundigen vanuit onze achterban is vastgesteld dat door afname van HBE’s de prijzen voor bunkers zullen stijgen met minimaal € 107 per m3’, zegt Erik de Vries van Nove.

Lees het gehele artikel op de bron: Schuttevaer, alleen voor abonnees

EOC
BBZ