Miljoenen naar Holwerd aan Zee, maar is dat wel realistisch?

Het uur U nadert voor het project Holwerd aan Zee. Vandaag bespreken provincie, gemeente Noardeast-Fryslân en Stichting Holwerd aan Zee de haalbaarheid van het prestigieuze plan in het noordoosten van de provincie, dat van het verpauperde Holwerd een toeristische trekpleister moet maken.

Het project is echter verder weg dan ooit, blijkt uit een niet-openbare notitie in handen van de Leeuwarder Courant. Drie gerenommeerde ingenieursbureaus betwijfelen zowel de haalbaarheid, uitvoerbaarheid als de onderhoudbaarheid van Holwerd aan Zee. In niet mis te verstane woorden halen ze de bodem onder Holwerd aan Zee vandaan. Het plan om een vaarroute te graven tussen de Waddenzee en het centrum van het dorp, is op dit moment simpelweg ,,niet realistisch’’.

Alleen door te snijden in de plannen, kunnen de initiatiefnemers een sprankje hoop houden. Er moeten dan zoveel wensen uit het plan geschrapt worden, dat het ,,afbreuk doet aan de meervoudige doelstelling en het iconisch karakter van het project’’, stellen onderzoekers van technologisch instituut Deltares, ingenieursbureau Arcadis en maritiem adviesbureau Waterproof.

‘Veel kunstmatige ingrepen nodig’
Onverkort zeggen ze: Holwerd aan Zee, kap er maar mee. Het mag dan een ,,voorbeeldproject’’ zijn, waarbij ,,de maatschappelijke baten’’ centraal staan, er zijn ,,veel kunstmatige ingrepen’’ in het landschap nodig om te bereiken wat men wil – als die ingrepen al haalbaar zijn.

Wie zou Holwerd aan Zee gaan betalen?

  • De Nationale Postcode Loterij maakte bekend het project met 15 miljoen euro te steunen.
  • De provincie Fryslân stak al 10 miljoen euro in de plannen uit Holwerd en de gemeente Noardeast-Fryslân 5 miljoen.
  • Uit het Regiofonds van het rijk kan Holwerd aan Zee rekenen op maximaal 15 miljoen euro.
  • Het Waddenfonds is goed voor zo’n 8 miljoen euro.

Met al die toezeggingen is de stuurgroep er nog niet. Voor het realiseren van Holwerd aan Zee is zeker 63 miljoen euro nodig. Ze komen dus zo’n 10 miljoen euro tekort.

Lees het gehele artikel op de bron: LC, alleen voor abonnees

Bekijk hieronder op youtube een promotie filmpje over Holwerd aan Zee

Afbeelding: een impressie van Holwerd aan Zee. ILLUSTRATIE BURROHARRO

BBZ
EOC