Deksmanopleiding begint vorm te krijgen, Zeilbewijs waarschijnlijk behouden

In overleggen met de overheid en opleiders zijn de contouren van de nieuwe bemanningsregeling voor de binnenvaart nu aardig zichtbaar geworden. De implementatie van de Richtlijn in Nederlandse wet loopt evenwel vertraging op en wordt pas vlak voor de zomer verwacht. Dat betekent dat we in ieder geval bij de komende seizoenstart van start gaan onder de oude, nu geldende regels.

Het CBR zal namens de overheid opleidingen voor de deksman gaan goedkeuren. De goedkeuringsprocedure wordt nu opgetuigd. De overheid is akkoord gegaan met de door de BBZ voorgestelde mogelijkheid om een deel van de opleiding aan boord plaats te laten vinden met een takenboek of portfolio. Een derde dag zou aan de wal kunnen met instructie over (de werking en gebruik van) veiligheidsmiddelen en brand blussen.

Het zeilbewijs blijft waarschijnlijk behouden, zij het dat de Aktewateren (Rijn, Lek, Waal en Pannerdensch Kanaal) alleen toegankelijk zijn met een Grootvaarbewijs. Gekeken wordt ook nog naar een oplossing voor de Westerschelde.

Lees het hele artikel op debbz.nl.

Note: dit is een tussenstand van de gesprekken. De uitkomst staat nog niet vast. Meer weten? mail paul@debbz.nl