Verandering in 1800 kaarten

De Dienst der Hydrografie heeft besloten een deel van haar portefeuille te herzien en daarbij geleidelijk enkele vertrouwde producten geheel of gedeeltelijk te laten vervallen. Wijzigingen die vooral de populaire 1800 serie van kaartensets aangaan.

Vrijwel ongemerkt is al de 1809 van de Nieuwe Waterweg en aanloop van Rotterdam verdwenen. Voor de pleziervaart bestaan er alternatieven die deze wateren beslaan en de beroepsvaart zijn er de officiële zeekaarten. Vermoedelijk zal in 2023 ook een einde komen aan de 1803 voor de Westerschelde. Gelukkig dat er dit jaar nog een nieuwe editie van deze kaart verscheen en u daar dus nog even mee vooruit kan.

Ook verdwijnt het Noordzeekanaal van IJmuiden naar Amsterdam op termijn uit de 1810 voor het IJsselmeer. Voor het aanlopen van de belangrijkstse zeehavens bent u vanaf dan aangewezen op andere kaarten.

Zodra een kaart door de Hydrografie wordt aangemerkt als vervallen, worden er ook geen wekelijkse correcties meer opgenomen in de Berichten aan Zeevarenden.

De kaartensets 1801 Noordzeekust, 1810 IJsselmeer en 1812 Waddenzee Oost blijven wel bestaan, maar het weergegeven gebied wordt kleiner.

Vorige week verscheen een nieuwe editie van de 1805 voor de Oosterschelde, Grevelingen en Veersemeer. Ook de 1807 Haringvliet en 1811 Waddenzee West zullen vooralsnog ongewijzigd blijven bestaan.

Lees het gehele artikel met alle linken op de bron: Vaarwijzer nieuws

EOC
BBZ