Zonne-eilanden of windturbines in het IJsselmeer?

De energie die door de aanleg van zonne-eilanden voor de kust van Hollands Kroon en Medemblik opgewekt kan worden, staat ongeveer gelijk aan die van 110 grote windturbines in het IJsselmeer. Vraag is of bij de de uitwerking van de Kustvisie voor het IJsselmeergebied dat ook haalbaar is.

Zonne-eilanden of turbines, natuur en schoon drinkwater
Dat is maar één van de aspecten die aan de orde komen in het toekomstplan voor het IJsselmeergebied, dat de provincie, instanties als Rijkswaterstaat en de gemeenten in de maak hebben. Allerlei onderdelen grijpen in elkaar. De natuurontwikkeling tussen Den Oever en Medemblik, de zonne-eilanden ’Wieringerhoek’ voor extra energie, een groter drinkwaterbekken bij het waterleidingbedrijf PWN in Andijk: voor de komende tien jaar staan er voor de West-Friese kuststrook grote ontwikkelingen op til.

De vraag voor de betrokken instanties is hoe je de bewoners van al die plaatsen kan betrekken bij de planvorming. Dat gebeurt nu met de Kustweek, waarin de onderdelen komende week digitaal worden gepresenteerd aan belangstellenden. Medemblik, Enkhuizen en Hollands Kroon zijn betrokken, net als het waterschap en de provincie.

Binnendijks
Hoe de gedroomde energie-eilanden er uit komen te zien, is nog de vraag. De uitdaging is namelijk dat Provinciale Staten een motie heeft aangenomen, waarmee een extra onderzoek moet komen. Mede onder druk van natuurinstellingen wordt nu gekeken hoe met extra achter-oevers aan de binnenkant van de dijk voldoende plek voor de opwekking van zonne-energie kan komen. De provincie is nog niet klaar met het alternatief, blijkt nu.

Rijkswaterstaat heeft de kaarten gezet op de aanleg van natuureilanden, die vooral de soortenrijkdom van flora en fauna kunnen terugbrengen. Zonder dat dit de recreatievaart te veel gaat hinderen.

Strategisch
Tegelijkertijd benadrukt de provincie zelf ook het belang van het IJsselmeer als het gaat om de strategische drinkwatervoorraad voor Noordwest-Nederland.

Bewoners, ondernemers of belangenbehartigers die meer willen weten over de inhoud van alle plannen, kunnen zich zich aanmelden voor een digitale bijeenkomst, via de website formulieren.noord-holland.nl. Zie ook: www.noord-holland.nl/ijsselmeerkust.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees

Foto: een nog weids IJsselmeer, © WvD

EOC
BBZ