Rapport van Waddenacademie: Minister moet gaswinning Waddenzee wél verbieden

Gasboringen in de Waddenzee veroorzaken mogelijk wel schade in het natuurgebied. Ministers Carola Schouten (Natuur) en Stef Blok (Klimaat) zouden om die reden helemaal geen toestemming mogen geven voor de plannen.

Dat stelt de kennisorganisatie Waddenacademie, die in opdracht van de Tweede Kamer onderzoek heeft gedaan. GroenLinks reageert verheugd op het rapport. ‘De vergunning moet worden geweigerd in dit natuurgebied van wereldklasse’, twittert Laura Bromet, een van de Kamerleden die om het onderzoek vroeg.

Demissionair minister Blok van Economische Zaken en Klimaat diende onlangs een ontwerp-instemmingsbesluit in voor nieuwe winning van gas onder de Waddenzee, ter hoogte van het Friese Ternaard. Blok heeft voornemens om een vergunning te verlenen aan de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) om naar gas te boren. Hier zijn diverse natuurbeschermingsorganisaties fel op tegen.

De resultaten van het onderzoek van de wetenschappers van de Waddenacademie staan in schril contrast met de uitspraken van de minister. Hij gaf eerder aan dat hij de vergunning niet kon weigeren, omdat aan alle juridische voorwaarden is voldaan. Ook zouden de gasboringen op korte termijn geen nadelige gevolgen voor de natuur hebben. Kamerleden reageerden kritisch en vroegen zich af of dit wel klopt.

‘Het is uitdrukkelijk niet zo dat een vergunning slechts geweigerd kan worden wanneer het bevoegd gezag kan bewijzen dat er significante gevolgen zouden kunnen optreden’, staat in het onderzoeksrapport. ‘Redelijke wetenschappelijke twijfel over het optreden van die gevolgen is hiervoor voldoende.’

Lees het gehele artikel op de bron: BD

Foto: vogels op het Wad, © WvD

EOC
BBZ