BBZ tegen late restantbetaling pakketreis

De pakketreis richtlijn wordt geëvalueerd. Een van de voorstellen is om de restantbetaling van de reis kort voor vertrek te laten betalen. De BBZ is daar geen voorstander van. Zeker niet in combinatie met het voorstel voor een maximum bedrag voor de aanbetaling. Wij hebben onze input hierover aangeleverd bij het ministerie van Economische Zaken.
Deze voorstellen veroorzaken een groot risico voor ondernemers. Bij late annuleringen staat de totaalwaarde van de annulering nog niet op de rekening van de ondernemer en dit moet dan nog bij de klant vandaan komen. Het kan om grote bedragen gaan waarover men risico loopt. Ook is het niet eenvoudig om een groep op korte termijn te vervangen.

Het ministerie heeft verschillende partijen om knelpunten gevraagd uit de pakketreis richtlijn en deze punten worden verzameld en uiteindelijk worden voorgelegd aan de Europese Commissie.

Enkele andere suggesties uit het document:

  • kleine reisaanbieders vrij stellen van de richtlijn;
  • (pandemie)risico’s verzekeren;
  • extra dekking in het calamiteitenfonds voor pandemieën;
  • diverse suggesties voor derdengeldrekeningen/garantiefondsen

Eind 2022 zal de Europese Commissie de voorgestelde oplossingen voor knelpunten van de diverse lidstaten beoordelen.