Natuur, geen recreatie in Wieringerhoek

Doe aan natuurherstel in de Wieringerhoek, maar schep geen ruimte voor recreatie. Dat advies geeft de IJsselmeervereniging aan de rijksoverheid die plannen bedenkt voor de kust rond het Wieringer deel van de Afsluitdijk. Rijkswaterstaat gaat daar de komende jaren werk van maken. Vooral rietvelden zijn de grote motors van voedselproductie, en nodig voor kleine vissen om op te groeien

De naam Wieringerhoek moet nog wel ingeburgerd raken, maar deze aanduiding wordt door Rijkswaterstaat gebruikt voor een nieuw leefgebied tussen IJsselmeer en Waddenzee. Uiteindelijk doel is betere leefgebieden voor vogels, vissen en andere flora en fauna te scheppen. Momenteel wordt over de te nemen maatregelen en varianten nagedacht en overlegd. Over tien jaar verwacht Rijkswaterstaat het project gerealiseerd te hebben.

De IJsselmeervereniging is voorstander van zoveel mogelijk herstellen van de dynamiek in het gebied en staat in principe positief tegenover de tot dusver naar buiten gekomen plannen. Maar het proces zal wel kritisch gevolgd worden: ’Gelet op de recente, naar onze mening zeer slechte ervaringen met het Enkhuizerzand, adviseren wij grote terughoudendheid bij de ideeën om de buitendijkse kustzone recreatief te exploreren’, stelt de vereniging in een reactie op de startnotitie van Rijkswaterstaat.

Verbetering
Naast Holland Kroon zijn ook Medemblik en Enkhuizen bij de toekomst van de IJsselmeerkust betrokken. Gezamenlijk met de provincie werken ze aan plannen voor de natuur, drinkwatervoorziening, energie, recreatie en toerisme, wonen en werken, industrie, landbouw en visserij. Het project Wieringerhoek richt zich op verbetering van de ecologische kwaliteit van de wateren, maar wel op zo’n manier, dat er ook economische ontwikkeling mogelijk blijft.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees

Afbeelding: één van de ideeën van Rijkswaterstaat

BBZ
EOC