Haringvlietbrug (iets) vaker open voor de scheepvaart

Dat de maritieme infrastructuur in Nederland achteruit gaat is bekend. De bruggen en sluizen in de Afsluitdijk zijn erg storingsgevoelig de laatste jaren. De Haringvlietbrug verliest onderdelen en daarom mag er nog slechts langzaam over gereden worden. Voor de scheepvaart zijn de openingen terug gebracht van gemiddeld 74 keer per week naar nu één keer in de week. De bedoeling is dat de brug wordt opgeknapt in 2022 en in april 2023 weer wordt geopend.

Het Watersportverbond heeft hiertegen geageerd en Rijkswaterstaat heeft nu de openingen verruimd: naar twee maal per week in oktober. Op zondag om 17:00 uur en op woensdag 12:00 uur. In de periode van november tot en met april zal de brug drie keer per week (bij aanbod) openen op vaste dagen. De draaidagen zijn nog vast te stellen.Dit is en blijft een enorme beperking voor het achterliggende gebied. Gelukkig zetten nu ook gemeenten, provincies, tweede kamer en vervoersorganisaties druk op de ketel.

EOC
BBZ