Ook LTO start lobby voor behoud open water IJssel- en Markermeer

Is er in de toekomst genoeg zoet water voor de regio West-Friesland? En kunnen agrariërs hun gewassen blijven beregenen met water uit het IJssel- en Markermeer? Ondernemersorganisatie LTO Noord maakt zich daar zorgen over en hield daarom een informatieavond voor de West-Friezen. “Ze moeten met hun tengels van het IJsselmeer afblijven”, riep een van de aanwezigen.

LTO Noord vindt dat er op dit moment te weinig aandacht is voor het behoud van zoet water voor de regio West-Friesland als er met belanghebbenden over de toekomst van het IJsselmeer wordt gesproken. Dit gebeurt vooral bij de Agenda IJsselmeergebied 2050, waar LTO een van de zestig belanghebbenden is.

De zoetwaterbuffer in het IJsselmeer staat volgens de ondernemersorganisatie onder druk. Er komt minder smeltwater het meer in door de opwarming van de aarde en de komst van windmolens en de Marker Wadden zorgen ook voor minder water.

Gevolgen agrariërs
LTO Noord is bang dat agrariërs in de toekomst regelmatig beregeningsverboden krijgen door een te laag waterpeil in het IJsselmeer. “We mogen namelijk alleen de bovenste 30 á 40 centimeter van het IJssel- en Markermeer gebruiken, omdat anders onder meer de stabiliteit van de dijken in gevaar komt”, vertelt Trude Buysman van LTO.

Lobby gestart
Doordat er volgens LTO weinig aandacht voor is, wordt gevreesd ‘dat het eerst mis moet gaan’. Daarom probeert de ondernemersorganisatie nu zoveel mogelijk aandacht te genereren voor het behoud van zoet water in het IJsselmeer.

Lees het gehele artikel op de bron: NHNieuws

BBZ
EOC