IenW investeert in onderhoud bruggen en vaarwegen

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat investeert komend jaar 3,6 miljard euro in onderhoud, vervanging en renovatie aan wegen, vaarwegen, spoor, bruggen en het hoofdwatersysteem. Tegelijk is er extra aandacht voor veiligheid. Behalve verkeersveiligheid gaat het ook om het versterken van dijken, het afvoeren van regenwater en het vasthouden van water bij droogte.

Komend jaar kan Rijkswaterstaat 2,1 miljard euro investeren in onderhoud, vervanging en renovatie. ProRail zal tot en met 2025 jaarlijks 1,5 miljard euro investeren in beheer, onderhoud en vervanging van het spoor. De Nederlandse infrastructuur staat bekend als één van de beste ter wereld. Maar het behouden van deze positie is niet vanzelfsprekend, schreef RWS onlangs op de website. Verschillende sluiscomplexen en bruggen zijn echter oud en zijn storings-gevoeliger aan het worden. Denk aan de sluizen en bruggen in de Afsluitdijk, de Haringvlietbrug en nu weer de spoorbrug in het Prinses Margriet Kanaal.

Om de infrastructuur weer helemaal op peil te brengen is nog veel meer geld nodig. Met de investeringen in de Miljoenennota voor 2022 kunnen RWS en ProRail hiermee alvast een begin maken.

Afbeelding: Haringvlietbrug

BBZ
EOC