Wellicht eerdere verplichting voor vuilwatertank

CESNI, het comité dat gaat over de technische eisen voor binnenvaartschepen, sorteert voor op een vervroegde verplichting tot het hebben van een vuilwatertank. Dat lijkt de uitkomst te zijn van de werkgroepoverleggen in Straatsburg die nu gaande zijn. De verplichting zal ingaan bij certificaatvernieuwing vanaf 2030. Alle schepen die huishoudelijk afvalwater produceren moeten dan een opvangtank hebben. Overigens gelden in de meeste charterhavens al lozingsverboden en dus lijkt het hebben van een tank nu al onvermijdelijk voor de meeste schepen.

Het grootste probleem lijkt niet op het schip maar op de wal te liggen. EMH heeft (samen met Europese binnenvaartkoepels EBU en EBA) in herhaalde bijdrages tijdens de overleggen duidelijk gemaakt dat het lozingsverbod niet kan zonder medewerking van de overheid en de aanleg van een breed netwerk van inzamelstations. Want zelfs als er een boordzuiverings-installatie aan boord is, moet het residu afgegeven worden aan de wal.

De inspanningen van de BBZ zullen zich nu dan ook met name richten op de inzamelinfrastructuur, dus dat wat er aan de wal moet gebeuren. Nederland heeft toegezegd daar een plan van aanpak voor op te stellen en de BBZ schuift aan als gesprekspartner. De Europese Commissie heeft tijdens de lopende CESNI overleggen gezegd extra geld vrij te maken voor de inzamelinfrastructuur in de vorm van subsidies.