Bruine Vloot Regeling: 263 aanvragen en 8,5 miljoen toegekend

Volgens de gegevens van het ministerie zijn er uiteindelijk 263 aanvragen gedaan voor de Bruine Vloot regeling voor een totaalbedrag van ongeveer 8,5 miljoen. Van deze aanvragen zijn er inmiddels 150 toegekend, 19 aanvragen zijn afgewezen en 94 zijn nog in behandeling. Het aantal aanvragen ligt lager dan we hadden geraamd.

Omdat de regeling opgezet is voor ondersteuning van schepen zijn er voor ondernemers die meerdere schepen hebben problemen. Wanneer meerdere schepen zijn ondergebracht in één bedrijf kan de ondernemer niet maximaal profiteren van deze regeling vanwege het plafond. Hij of zij zal een bezwaar moeten indienen om ondersteuning per schip zien te krijgen.

Verder roepen we iedereen op die afgewezen is voor de aanvraag, iedereen die minder uit de regeling heeft gekregen dan verwacht door bv bijzondere omstandigheden of door lagere inkomsten in 2019 en iedereen die zich onrechtmatig buitengesloten voelt van deze regeling om bezwaar aan te tekenen en daarin de bijzonderheden nader toe te lichten.