Binnenvaart tevreden met nieuw voorstel ‘Sprong over het IJ’

Het Amsterdams college van b en w komt de scheepvaart deels tegemoet met een nieuw voorstel voor de ‘Sprong over het IJ’. Het voorstel is nu om twee hoge bruggen over het IJ te bouwen: aan de westkant van de stad (tussen de Houthavens en NDSM) en aan de oostkant (tussen Azartplein en de Johan van Hasseltweg). Deze bruggen moeten in elk geval toegankelijk zijn voor fietsers, voetgangers, én bij voorkeur openbaar vervoer. Bij het voorstel hoort nog een aparte voetgangerstunnel, tussen het Centraal Station en de Tolhuistuin in Noord. Koninklijke BLN Schuttevaer is tevreden hiermee.

De plannen zijn een eerste uitwerking van het advies van de commissie D’Hooghe. Zowel het Rijk als het college van b en w vinden dat een goede basis voor het vervolgtraject. Van 20 september tot en met 31 oktober ligt het plan ter inzage. Het gaat nog zeker acht jaar duren voor de bruggen er zijn.

Nautische voorwaarden
Regiovertegenwoordiger Andries de Weerd van Koninklijke BLN-Schuttevaer heeft kennisgenomen van de plannen en is tevreden dat het advies van commissie D’Hooghe wordt opgevolgd. “Daar zijn onze nautische voorwaarden in opgenomen die wij samen met het Havenbedrijf en Rijkswaterstaat gesteld hebben.”

Eigenlijk ziet BLN-Schuttevaer liever tunnels. “Maar onze voorwaarden voor hogere bruggen op rechte stukken vaarweg staan in het plan D’Hooghe, dus we accepteren deze beslissing.”

Brugopeningen
Minder blij is De Weerd met de wens van Amsterdam dat openbaar vervoer eventueel over de bruggen moet. Dat zou ten koste kunnen gaan van het aantal of de duur van brugopeningen. “Daar gaan we nog naar kijken. Er is aan BLN-Schuttevaer beloofd dat dezelfde openingsprotocollen van twintig minuten gehanteerd worden als bij de Schellingwoude brug.”

Wat vindt u?
Het Rijk, het college van B en W en andere betrokken partijen vinden dat het huidige voorstel een goede basis is voor het vervolgtraject. Nu is de vraag: wat vinden Amsterdammers ervan? Als bewoner of belanghebbende kunt u dat van 20 september tot en met 31 oktober 2021 laten weten. Op amsterdam.nl/sprongoverhetij vindt u daarvoor alle informatie, ook over de verschillende informatiebijeenkomsten. Na de inspraakperiode moet de gemeenteraad nog instemmen met de plannen.

Lees het gehele artikel op de bron: Binnenvaartkrant

BBZ
EOC