Meld je aan als deelnemer bij Stichting Promotie Hollandsche Zeilvloot

Op maandag 20 september ging de wervingsweken vanuit Stichting Promotie Hollandsche Zeilvloot van start! Het doel van de stichting is om de liefde en passie voor de Hollandsche Zeilvloot verder aan te wakkeren en te verspreiden.

Met de steun van minimaal 150 schepen, hetzelfde enthousiasme, saamhorigheid en de passie die we bij Pampus hebben gezien, is er voldoende draagvlak en kan de stichting van start met fondsenwerving en promotie.

Het goede nieuws is dat al voor de start van de wervingsweken ruim een derde van dit aantal zich heeft aangemeld als deelnemer!

Schrijf je ook in voor 1 oktober in zodat de stichting op korte termijn voldoende draagvlak heeft, de organisatiekosten kan dekken en de fondsenwerving en promotie activiteiten kan gaan ontwikkelen.

Schrijf je hier direct in als deelnemer

Veelgestelde vragen:

Wat is het doel van de Stichting?
De Stichting heeft als doel de naamsbekendheid ban de Hollandsche Zeilvloot te vergroten en het varen op alle typen traditionele zeilschepen te promoten.

Wie kunnen deelnemer worden?
Schippers/eigenaren van traditionele Nederlandse zeilschepen die varen met betalende passagiers kunnen zich als deelnemer aanmelden. Overige organisaties, bedrijven en personen kunnen ondersteunen door zich als buitengewoon deelnemer partner of als vriend aan de stichting te verbinden.

Wie hebben er baat bij de Stichting?
Schippers en eigenaren van alle typen traditionele Nederlandse zeilschepen die varen met betalende passagiers

Wat gaat de Stichting doen?
De eerste maanden richt de stichting zich op twee dingen: minimaal 150 deelnemers werven, en fondsen werven van buiten de sector om promotie de aankomende jaren te kunnen verrichten.

Hoe worden de activiteiten gefinancierd?
De kosten voor promotie zullen uit geworven fondsen betaald worden. Hierover voert de Stichting gesprekken met overheden, sponsoren en bedrijven. Het deelnemersbedrag van € 45,- is bedoeld om de organisatiekosten te dekken.

Hoe kun je zelf een actieve rol spelen?
Om te beginnen kun je deelnemer worden. Je kunt zitting nemen in de deelnemersraad, die het bestuur gevraagd en ongevraagd van advies voorziet, of je kunt op termijn een bestuursfunctie vervullen.

Wil je meedenken of heb je een goed idee, neem dan contact met ons op via email info@hollandschezeilvloot.nl.

Meer informatie is te vinden op hollandschezeilvloot.nl

Of bekijk hier de bovenstaande afbeelding in het groot

BBZ
EOC