Schippers van de bruine vloot willen brievenbus

Zo’n twintig schippers van de bruine vloot willen graag in Harlingen op hun schip wonen en dat ook als vast adres opgeven. Maar dat kan niet. Door een gebrek aan regels kan de gemeente hen geen brievenbus geven. Wie ingeschreven wil worden als inwoner van een gemeente, heeft een adres nodig. Dat is zo logisch als wat, zegt het Harlinger Cda-raadslid Sietse Zoodsma. Maar wil je dat doen op een varende woonboot, dan kan dat niet in Harlingen.

In de woonvisie van de gemeente wordt wel rekening gehouden met woonarken, maar niet met varende woonschepen. Die eerste categorie heeft een vaste ligplaats en daarmee een adres. De tweede wil graag een adres, maar bij gebrek aan een vaste stek is dat onmogelijk.
Brievenbuswens

Zoodsma, die er schriftelijke vragen over heeft gesteld aan het college, ontdekte dat er in de gemeente niets is geregeld om ,,dit op een legale manier te kunnen vastleggen.” De Cda’er heeft een ronde langs de bruine vloot gedaan en komt zo op 15 tot 20 schippers die graag een postadres zouden willen.

Burgemeester en wethouders schrijven in een reactie dat het hen bekend is, maar dat ze weinig anders kunnen. ,,Het is op dit moment in de gemeente Harlingen niet mogelijk om op een varende woonboot te wonen. Er kan namelijk alleen een ligplaats worden ingenomen op een plek als er in het daar geldende bestemmingsplan ruimte voor is.”
Wonen op het water is in de havenstad nu alleen toegestaan op de plek van de 16 woonarken en daar is geen extra plaats beschikbaar voor varende woonschepen.

Daklozen
Zoodsma opperde om de betreffende schippers een postadres te geven zoals daklozen dat ook kunnen krijgen. Het college antwoordt daarop dat een briefadres alleen mogelijk is als een persoon nergens als inwoner ingeschreven kan worden, omdat niet aan wettelijke voorwaarden voldaan is. Bij de schippers is dat niet het geval.

Het college laat verder weten dat er momenteel wordt gewerkt aan een havenvisie voor de binnenwateren en een ligplaatsenbeleid. Hierin wordt ook een gekeken naar een oplossing voor het brievenbusprobleem van de bruine vloot.

Lees het gehele artikel op de bron: LC, alleen voor abonnees

Afbeelding: charterschepen in Harlingen, © WvD

BBZ
EOC