Rijk wil stroomkabels door het meest kwetsbare deel van de Waddenzee

Stel, je wilt bij Schiermonnikoog een bundel stroomkabels zo door de Waddenzee leggen dat je zoveel mogelijk kwetsbare natuur treft… Dan kom je wel ongeveer uit op het voorkeurstracé waarop het rijk nu studeert.

Dat is de gedachte die beklijft bij het bestuderen van een heatmap van de biodiversiteit op en in de Wadbodem. De favoriete route van netbeheerder Tennet en het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) loopt langs plekken waar de bodem rijk is aan dierlijk leven en kruist een trits kwetsbare mosselbanken en zeegrasvelden, hotspots met een grote soortenrijkdom.

,,Kinst yn elts gefal konkludearje dat de yngenieurs dy’t de kabel oanlizze moatte deselde foarkar ha as de soarten op it Waad.’’ Dat zegt hoogleraar kustecologie Tjisse van der Heide uit Gorredijk, verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) en het Koninklijk Instituut voor Onderzoek der Zee (NIOZ). ,,It liket wol oft se de in syktocht fan makke ha: hoe reitsje ik alle biodiverse plakken oan. Knap wurk fan Tennet’’, schertst hoogleraar trekvogelecologie Theunis Piersma uit Gaast.

Van der Heide presenteert deze biodiversiteitsanalyse donderdag in Den Haag in een rondetafelzitting van de vaste EZK-Kamercommissie. Hij zal de windparken op zee niet ter discussie stellen, maar wil wel betogen dat bij het zoeken van een aansluiting met de vaste wal de bescherming van de biodiversiteit op het kwetsbare Wad – een Unesco-werelderfgoed en Natura 2000-gebied – een hoofdrol verdient. Zijn verhaal wordt onderschreven door 29 wetenschappers uit het hele land, onder wie Piersma.

Lees het gehele artikel op de bron: LC alleen voor abonnees

Of lees het artikel met video bij Omroep Friesland

Afbeelding: Oscar Franken (RUG en NIOZ)

EOC
BBZ