Misschien nog goed te weten over het Nautisch Broodfonds

Op 18 september zijn geïnteresseerden welkom op een bijeenkomst van het Nautisch Broodfonds. Hier nog een paar dingen die goed zijn om te weten: Een verschillen met ‘n arbeidsongeschiktheidsverzekering is bijvoorbeeld dat een broodfonds geen leeftijdsgrens kent en ook geen medische keuring bij instappen of ziek worden – het concept werkt zelfs voor mensen met een handicap of chronische ziekte.

Een ander duidelijk verschil is dat alle gelden die je tijdens je deelname inlegt te allen tijde van jouw blijven; bij uitstappen krijg je het saldo dat op jouw persoonlijke broodfondsrekening staat (uiteraard minus de schenkingen die je gedurende je deelname aan zieke deelnemers gedaan hebt) weer teruggestort.

Verder zijn bij ons Nautisch Broodfonds niet-nautisch ondernemende partners ook welkom, zolang deze maar voldoen aan de algemene criteria voor deelname aan een broodfonds: minimaal 1 jaar zelfstandig, op jaarbasis minimaal €500/maand hebben omgezet (je ondernemen kan dus ook in deeltijd zijn, bijvoorbeeld seizoengebonden of naast een dienstbetrekking) en uiteraard mag je op het moment van instappen niet arbeidsongeschikt zijn of al weten dat binnenkort te worden.

Wil je eens kennismaken met onze groep en/of bij ons instappen ?? – stuur ‘n mailtje (graag met naam en telefoonnummer) aan: schippersbroodfonds@gmail.com en je krijgt een uitnodiging voor de bijeenkomst op 18 september, overigens -ondanks de naam- richten we ons niet enkel op schippers; álle werkenden in de nautische sektor zijn welkom.

BBZ
EOC