Financiële ondersteuning na Tozo 5

Op 30 september stopt de Tozo-regeling. Als u na deze periode financiële ondersteuning nodig hebt, kunt u Bijstand voor zelfstandigen (Bbz) aanvragen.

Bbz biedt 2 mogelijkheden

  • Als u tij­de­lijk niet ge­noeg in­kom­sten hebt om van te le­ven kunt u een aan­vul­len­de uit­ke­ring krij­gen.
  • Hebt u geld no­dig voor in­ves­te­rin­gen of het af­los­sen van pro­ble­ma­ti­sche schul­den en kunt u geen le­ning krij­gen bij de bank? Dan kunt u mis­schien een le­ning voor be­drijfs­ka­pi­taal krij­gen van de ge­meen­te.

Vanaf 1 oktober tijdelijk soepele voorwaarden
Het kan zijn dat u al eens hebt gehoord van het Bbz. De regeling is niet nieuw en op dit moment gewoon aan te vragen. Toch adviseren wij u om daarmee te wachten tot 1 oktober. De voorwaarden worden vanaf die datum tijdelijk versoepeld tot 1 januari 2022. Om het voor gemeenten uitvoerbaar te houden, heeft het kabinet besloten de uitvoering van de regeling tot eind dit jaar te vereenvoudigen. Dit betekent dat gemeenten geen vermogenstoets hoeven uit te voeren, dat je met terugwerkende kracht van maximaal twee maanden een Bbz-uitkering kunt aanvragen en dat de gemeente het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) vaststelt. Vanaf 1 januari 2022 voeren gemeenten het Bbz weer zonder wijzigingen uit. Op dit moment zijn gemeenten bezig alle versoepelingen te verwerken.

Voor meer informatie kijk je bij je eigen gemeente

BBZ
EOC