BBZ dringt aan op continuering steun

De BBZ heeft de regering gevraagd om de steun voor de chartervaart door te zetten. Uit onderzoek onder leden blijkt dat de omzetval dit jaar in de zeilvaart rond de 60% ligt en in de motorchartervaart maar liefst 80%.
Het platform Gastvrij Nederland (samenwerking tussen VNO-NCW, MKB Nederland en daarmee het CBRB, BLN en de HISWA) heeft een vergelijkbaar verzoek gedaan.

De regering heeft gezegd de steun te beëindigen, ondanks de grote tegenslagen in sommige sectoren. In een brief aan de Kamer schrijft de minister: “Daarnaast zijn er sectoren die het ook na heropening moeilijk kunnen hebben. Te denken valt aan de toerismesector en congresbranche, die met een veranderende vraag te maken kunnen krijgen. Het kabinet realiseert zich dat deze groepen het zwaar hebben. Ook om deze reden zal in het vierde kwartaal een aantal ondersteunende regelingen nog van kracht zijn om de dynamiek op de arbeidsmarkt te bevorderen. Daarnaast blijft het kabinet inzetten op het in gang gezette additioneel beleid in 2021 en 2022 om de aanpassing van de economie verder de ondersteunen.

De ‘ondersteunende regelingen’ kunnen erg nuttig zijn, maar waar ondernemers nu behoefte aan hebben, is ondersteuning in de vaste lasten. Er is tijd nodig om in te kunnen spelen op de genoemde ‘veranderende vraag’ (wat in de praktijk zal beteken dat er een andere markt gezocht moet worden) en om die tijd te overbruggen hebben we ondersteuning nodig. Zeker zolang de sector gevraagd wordt om de social distancing regels te volgen en wij niet in staat zijn om volledige omzetten te draaien.