Activiteiten van de BBZ

De BBZ is niet alleen met Corona bezig. Het vergt veel van onze aandacht, maar ook op andere fronten zijn we actief. Hieronder een greep uit de onderwerpen waar we mee bezig zijn:

Verkenning registratie erfgoed
Corona zorgde voor veel aandacht voor de erfgoedwaarde van de vloot en was reden voor overheden om extra hulp te bieden. De BBZ onderzoekt hoe de erkenning van de erfgoedwaarde, en dan met name de immateriële waarde, dus dat wat we met de schepen doen, de positie van de vloot kan versterken in de toekomst. We zetten een traject op waarin de discussie met alle betrokkenen, met name de schippers, centraal staat. Wil je vast meer weten: neem contact op met paul@debbz.nl

ZZP contract
We leggen de laatste hand aan de overeenkomst voor ZZP-schippers met duidelijke algemene voorwaarden. Als het document voldoet aan de eisen van de standaard overeenkomst van de belastingdienst komt het op de website.

Boekingsovereenkomst
De Pakketreizen Richtlijn heeft de verantwoordelijkheden van de schipper-eigenaar glashelder gemaakt. De schipper is als ‘organisator’ van de reis verantwoordelijk voor bijna alles op en rond de reis inclusief de verkoop en hoe die aangeprezen wordt bij klanten. De oude boekingsovereenkomst, het contract tussen een agent of boekingskantoor en de schipper, voldoet niet meer en moet hoognodig vervangen worden. Samen met schippers en boekingskantoren werken we aan een nieuwe versie. 

Bemanningseisen Binnenvaart
Samen met opleiders is de BBZ in gesprek met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om zo snel als mogelijk duidelijkheid te krijgen over de gevolgen van nieuwe Europese bemanningseisen. Er is nog veel onduidelijk. De BBZ staat in de gesprekken voor een zo min mogelijk verstoorde instroom, behoud van de opleiding voor het Zeilbewijs, gefaseerde overgang naar het (nog onbekende) nieuwe regime en een praktische invulling van de opleiding deksman. Vragen over de stand van zaken: neem contact paul@debbz.nl

Haveninventarisatie
De haveninventarisatie wordt weer opgepakt voor de jaren 2019 t/m 2021.

Vuilwater
Een verbod op lozing van afvalwater ook voor kleine passagiersschepen is aanstaande. De BBZ heeft een aanvalsplan, met name gericht op de inrichting van een goede infrastructuur aan de wal. Door inbreng van de BBZ en de organisaties CBRB en BLN én de Nederlandse overheid is er in Europa meer begrip nu voor de moeilijke positie van de kleine schepen en de afhankelijkheid van die infrastructuur.

Promotie
Nog een spin off van Corona: het ‘NBTC traject’. Samen met schippers, kantoren én overheden kijken we of we de promotie van de chartervaart vorm kunnen geven.