Nautisch Broodfonds heeft nog plaats voor nieuwe leden

Een broodfonds is een op solidariteit en slim gebruikmaken van de fiscale regels gebaseerde arbeidsongeschiktheidsvoorziening; géén verzekering dus – dat stoelt op risicodenken – dit is een sociaal alternatief. Het concept wordt steeds bekender en -zeker in het licht van de eraan komende verplichte WAO-verzekering voor zelfstandigen- ook steeds populairder. Het is een vorm van een onderlinge arbeidsongeschiktheids voorziening die veel betaalbaarder is dan een verzekering.

Zo’n twee jaar geleden werd een broodfonds opgericht speciaal voor werkenden in de nautische sector en er is plaats voor nieuwe instappers (niet-nautisch ondernemende partners zijn ook welkom).

Op zaterdag 18 september houden we onze jaarvergadering, daarbij zijn ook deze keer weer belangstellenden welkom om kennis te maken met het broodfonds-concept en/of met ons, het Schippersbroodfonds. Overigens is dit broodfonds, ondanks de naam- niet uitsluitend bedoeld voor schippers.

Ken je het concept al en wil je je aansluiten, of wil je er juist eerst meer over weten ?? – stuur dan een mailtje aan: schippersbroodfonds@gmail.com en je krijgt een uitnodiging voor de bijeenkomst (graag met vermelding van je naam en telefoonnummer)

Kijk hier voor meer info over het principe van Broodfondsen

Afbeelding: Het bestuur van het schippersbroodfonds, van links naar rechts voorzitter Ivo Mentink, secretaris Johan Alkema en penningmeester Stef Peters.

EOC
BBZ