Geen zeilschepen in Maritiem Masterplan

Dertig emissieloze schepen in 2030. Dat is het doel van het ‘Masterplan voor een emissieloze maritieme sector’ en vormt daarmee de aanloop naar lange termijn schaalvergroting van de vergroening van de Nederlandse scheepvaart. Centraal in het plan staan de financiering en ontwikkeling van technologieën om nagenoeg 100% emissieloze schepen in de vaart te brengen, onder andere door een dertigtal pilotprojecten op te zetten voor zowel zee- als binnenvaart.

Afgelopen week heeft de maritieme sector concrete voorstellen ingediend voor de R&D-regeling van 150 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze regeling is bedoeld voor innovatieve projecten in de sectoren maritiem, automotive en luchtvaart en is gericht op verduurzaming en digitalisering. De ingediende plannen lopen uiteen van waterstof en methanol als scheepsbrandstof tot autonoom varen en van de afvang van CO2 tot varen met windondersteuning (WASP). Een voorstel van Ron de Vos om een Windship verder te ontwikkelen binnen het Maritiem Masterplan werd niet geaccepteerd, hooguit zou er een regeling kunnen zijn voor Research en Development naar het innovatieve karakter van het zeiltuig en de ontwikkeling van de zeilromp.

In de afgelopen maanden heeft de sector alle groene voornemens in kaart gebracht en vertaald naar concrete plannen als uitwerking van het ambitieuze R&D-programma van het Maritiem Masterplan. De subsidieregeling van de overheid is noodzakelijk om de plannen ook te kunnen realiseren. Het betreft immers nieuwe technieken, die dankzij cofinanciering kunnen worden ontwikkeld. Verschillende consortia hebben voorstellen uitgewerkt en ingediend bij het ministerie van EZK. Deze consortia bestaan uit zowel grote bedrijven, als MKB’ers en start-ups, maar ook de marine. Om tot het beste resultaat te komen werken maritieme bedrijven hierbij samen met bedrijven van buiten de sector.