Bezwaar maken heeft zin / nog minder dan een week tijd om de aanvraag in te dienen

Houdt de aanvraagprocedure voor Tijdelijke regeling continuïteit bruine vloot geen rekening met de bijzondere omstandigheden van jouw bedrijf? Vind je dat je eigenlijk recht zou moeten hebben op de aanvullende ondersteuning? Teken dan bezwaar aan. Om bezwaar aan te kunnen tekenen moet je eerst een aanvraag hebben gedaan waarvan de uitkomst onbevredigend is. De uitkomst kan onbevredigend zijn om dat de regeling geen rekening houdt met jouw situatie of iets totaal anders. Lukt het niet om de aanvraag te doen, maak dan een schermafdruk van het moment dat je niet verder kunt en stuur deze met het bezwaarschrift mee.

De regeling zelf gaat niet meer aangepast worden, maar er is binnen de procedure ruimte voor heroverweging voor ‘redelijke en billijke’ bezwaren.

Hulp nodig met het bezwaarschrift? Neem contact met ons op via brenda@debbz.nl.