Enquête boekingen 2021/2022

2021 wordt weer een ellendig jaar. Ondanks de goede steun van de overheid. Zonder die steun zou de vloot in grote problemen komen. De vraag is echter in hoeverre de overheid ondernemers blijft helpen. Daarom heeft de BBZ een enquête uitgezet onder leden om een beter beeld te krijgen van de lopende en uitstaande boekingen, voor de rest van dit jaar en voor het volgende jaar.

Met die informatie hopen we goed onderbouwd de regering er van te overtuigen dat de TVL en NOW programma’s beschikbaar moeten blijven. Van de zeeschepen hebben we inmiddels voldoende reacties maar voor de binnenvaart, motor en zeil, zouden we graag meer reacties willen krijgen. Ook niet-leden kunnen de enquête invullen. Stuur daarvoor een kort mailtje aan brenda@debbz.nl .