Veranderingen Zeilbewijs nog onbekend en Deskundige Passagiersvaart mogelijk verplicht

Er zal wat gaan veranderen aan het Zeilbewijs. Het lijkt nu onvermijdelijk dat de invoering van de Richtlijn voor de bekwaamheidseisen aan binnenvaartbemanningen, toch consequenties zal hebben voor de chartervaart. De Richtlijn wordt per 17 januari 2022 van kracht maar wát de consequenties zullen zijn, voor wie precies en wanneer zij in moeten gaan, is nog onbekend. De BBZ, het ministerie van IenW en de opleiders Edumar en EZS proberen dat nu in gesprek helder te krijgen.

Er is een half jaar tijd om helderheid te krijgen op de hierboven genoemde onzekerheden. De aanname (van het ministerie) was steeds dat het zeilbewijs nationaal aangehouden kon worden en dat de Richtlijn er geen invloed op zou hebben. Die aanname blijkt niet verdedigbaar te zijn, vandaar het gesprek tussen de meest betrokken partijen.

Het lijkt er ook op dat de Deskundige Passagiersvaart (al sinds jaar en dag verplicht op de Rijn voor schepen met meer dan 12 passagiers) ook verplicht zal worden voor de rest van de binnenvaart, inclusief de zeilvaart. Op dat front beweegt de binnenvaart dan richting de zeevaart waar het Basic Safety verplicht is en ook de vijfjaarlijks herhaling daarvan in de vorm van herhalings cursussen.

Ook voor het Grootvaarbewijs gaat er iets veranderen maar daar staat al precies vast wat het is en per wanneer het ingaat. Als het grootvaarbewijs vóór 17 januari 2022 wordt behaald, dan kan dat tijdens de overgangsperiode van 10 jaar omgewisseld worden zonder de aanvullende eisen voor het nieuwe Europese schippersdiploma. Meer informatie over de opleiding voor het Grootvaarbewijs en de dispensaties die vergeven worden voor houders van het Zeilbewijs staat bij de FAQ van Edumar

Heb je vragen? Neem contact op met paul@debbz.nl