Caterpillar motoren kunnen chroom-6 afgeven

Caterpillar heeft in een Technical Information Bulletin beschreven dat uit het onschadelijk chroom-2/3 – dat verwerkt is in motordelen bij zeer hoge temperaturen (langdurig hoge belasting) – een geel poeder met het schadelijke chroom-6 kan ontstaan. De afgelopen periode is samen met een gespecialiseerd bedrijf onderzocht waar en wanneer chroom-6 bij Caterpillar motoren kan voorkomen en hoe gebruikers en onderhoudspersoneel hier veilig mee om kunnen gaan.

Uit onderzoek is gebleken dat de gele stof met chroom-6 kan ontstaan bij hoge temperaturen in de roestvrijstalen (RVS) kappen over de uitlaatdelen en bij de RVS compensatoren (zie afbeelding hierboven). Dit verschijnsel kan bij alle type motoren optreden, maar alleen bij hoge uitlaattemperaturen in combinatie met langdurig hoge belasting.

Er zijn luchtmetingen uitgevoerd onder verschillende bedrijfsomstandigheden: draaiende motor, regulier onderhoud en werkzaamheden aan de uitlaat. Bij een draaiende motor en tijdens regulier onderhoud is er geen chroom-6 in de lucht waargenomen. Bij werkzaamheden aan de uitlaat waarbij RVS kappen en/of uitlaat isolatie wordt gedemonteerd kan blootstelling aan chroom-6 via de lucht optreden. De gemeten blootstelling bij de luchtmeting lag echter steeds onder de grenswaarde van 1 μg/m3 voor (on)oplosbare chroom-6 verbindingen1.

Op basis van het onderzoek concluderen wij dat dit verschijnsel geen substantieel risico met zich meebrengt bij gebruik en onderhoud van Caterpillar motoren mits de voorzorgsmaatregelen worden uitgevoerd zoals vastgelegd in de Caterpillar documentatie. Wel is het van belang dat de RVS kappen en compensatoren op de juiste manier worden gedemonteerd om te voorkomen dat de gele stof met chroom-6 in de omgevingslucht komt. Wij adviseren u daarom alle werkzaamheden aan de uitlaat uit te laten voeren door een geregistreerde Caterpillar dealer, zoals Pon Power. Indien u wilt weten of het verschijnsel zich ook bij uw motoren en operatie zich voordoet, kunnen we desgewenst een hiervoor ontwikkelde test op Chroom-6 uitvoeren.

Ondanks dat de blootstelling aan chroom-6 bij werkzaamheden aan de uitlaat onder de grenswaarde is, zullen bij de uitvoering van die werkzaamheden extra preventieve maatregelen nodig zijn. Hiervoor is een werkinstructie opgesteld waarin het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en een chroom-6 neutralizer spray – waarmee het chroom-6 grotendeels wordt omgezet naar een onschadelijke vorm – wordt beschreven. Mocht u deze werkzaamheden willen laten uitvoeren door eigen medewerkers of derden dan kan deze informatie desgevraagd worden toegestuurd.

Indien u aanvullende informatie wenst of nadere vragen heeft, dan verzoeken wij u een bericht te sturen aan power.nl@pon-cat.com

EOC
BBZ