PWN wil een compleet nieuwe dijk voor de kust van Andijk


De kans is groot dat drinkwaterbedrijf PWN honderden hectares van het IJsselmeer voor de kust bij Andijk en Enkhuizen in ’beslag’ gaat nemen. Want een uitbreiding van de zoetwaterbuffer is hard nodig.

Het drinkwaterbedrijf heeft dringend een klimaatbuffer nodig. Op dit moment kan in geval van een droogte voor ongeveer een week aan drinkwater worden geput uit uit de ’reserves’: de duinen en de spaarbekkens bij het PWN in Andijk. Dat is te kort, benadrukt Koen Zuurbier, strategisch adviseur drinkwater van het PWN. „We krijgen in de toekomst minder zoet water via de Rijn binnen. Daarnaast komt daardoor eerder zout water binnen uit de Waddenzee.” Daarmee komt het IJsselmeer als zoetwatervoorraad onder druk te staan. Alleen al Noord-Holland is voor driekwart van het drinkwater aangewezen op dit gebied.

100 hectare water afscheiden
Dat betekent dat er een dijk wordt aangelegd rondom een 100 hectare groot gebied van 15 meter diepte. Daaromheen komt een natte, ondiepere strook met bijvoorbeeld rietfilters, zodat het IJsselmeerwater hierin alvast langs natuurlijke weg wordt gefilterd. Dat deel wordt weer afgeschermd met een lagere dijk. Daarvoor ontstaat weer een strook met ondiep water.

Dat laatste weegt zwaar voor de ecologie, omdat het IJsselmeer naar verhouding weinig oeverzones kent, waar de vissen en vogels zich thuis kunnen voelen. Het project Wieringerhoek van Rijkswaterstaat wil met een zelfde aanpak – eventueel gecombineerd met zonneweides – de ecologie een zetje geven.

PWN is vooral geïnteresseerd in een betere en grotere aanvoer van grondstof nummer 1 als het om drinkwater gaat: het IJsselmeerwater. Er is gezocht naar de beste plekken voor zo’n extra grote klimaatbuffer. Uiteindelijk kwam de kust bij Andijk en Enkhuizen als beste plek naar voren. Er is ook nog gedacht aan een ’watereiland’ verder uit de kust bij Enkhuizen, maar dat stuit op weerstand bij de watersport.

Lees het gehele artikel op de bron: NHD, alleen voor abonnees

BBZ
EOC