Friesland opent afvalwaterstations voor passagiersvaart

Het is door stevig en lang aandringen van ondernemers bij het Waterschap (Wetterskip), dat er nu tien afgifte punten zijn voor vuilwater van de kleine passagiersvaart. Klipper De Hoop van de familie Koopmans nam als eerste het station in Eernewoude in gebruik. Anders dan bij de pilots in Enkhuizen, Stavoren en Makkum, pompt het schip zelf de vuilwatertank leeg in het riool. Met het aanstaande lozingsverbod in 2030 in gedachten is het nu interessant om te zien wat de ervaringen zijn en of de Friese oplossing navolging moet krijgen.

Met een snelkoppeling wordt de slang aan het riool gekoppeld, afsluiters opengezet en de pomp aan boord wordt aangezet. Meer dan dat is het niet. Het station in Langweer is het enige waar niet direct op een vrij vervalleiding van het riool werd geloosd maar in de andere gevallen is dat wel zo. De kosten voor aanleg waren in Friesland voor rekening van het waterschap en de tien afzonderlijke gemeenten en vergden niet veel meer dan het aansluitpunt maken en de borden plaatsen met instructies

Friesland is erg benieuwd of het ook een oplossing kan zijn voor de bruine vloot en nodigt iedereen om er gebruik van te maken.

Voor de rondvaartboten zijn inzamelpunten beschikbaar in Leeuwarden (2), Franeker (1), Eernewâld (1), Sloten (1), Terherne (1), Langweer (1), Workum (1) en Woudsend (1). Met eigen pompen kan het afvalwater snel in het riool gepompt worden. De nieuwe inzamelpunten zijn ook geschikt voor de bruine vloot. De locaties van de inzamelpunten zijn te vinden op de websites van de betrokken gemeenten en via deze link.

Voor de recreatievaart staat alle informatie in de watersport-app van de Provincie Fryslân “Watersport”.